Kyrios.hr

logo

Moć Svete Hostije (2)

Podijeli ovaj članak

1566. godine đavao je još izrazitije pokazao svoju vjeru u Presveti Sakrament i svoj strah od njega. Ovom događaju u Francuskoj je svjedočilo više od 150 000 osoba, među njima velik broj učenih ljudi, hodočasnika i tisuće protestanata, od kojih su mnogi nakon njega bili preobraćeni na katoličku vjeru. Po nalogu pape svetog Pija V., učeni otac John de Boulese sastavio je poseban dokument koji se odnosi na sljedeće činjenice:

Ženu po imenu Nicola Pierrot vrag je opsjedao na takav način da je iznenada postala slijepa, gluha i nijema, a udovi su joj bili užasno iskrivljeni. Egzorcizmi su samo poslužili kako bi se utvrdilo da ju je posjedovao Belzebub, princ đavola, ali je nije mogao osloboditi njegove moći. Napokon joj je biskup prišao sa svetom Hostijom, na što je đavao ispustio užasan rik od kojeg su svi zadrhtali. Zli duh više je puta napustio ženu, ali bi se vratio čim je Sveta hostija uklonjena. Opetovano se povlačio usred strahovitog zavijanja, grčenja i borbe čim je ponovno približena Sveta hostija.

Pod zapovjedništvom biskupa, demon je bijesno priznao: „Priznajem da je ovdje doista Sin Božji. On je moj Gospodar. Boli me što to moram priznati, ali prisiljen sam na to; da, bit ću dužan snagom ovog Tijela otići odavde.” I vrag je napokon otišao bez da se ikad vratio, u tri sata popodne u petak, dan i sat kada je naš Gospodin trijumfirao nad paklom i Sotonom na križu.

A žena? U potpunosti i savršeno iscijeljena.

Uredio: Petar Salečić

Više naših Tekstova

Naši tekstovi

Ova vremena antiKrista

Svijet na pragu novog tisućljeća, za koje se cijela Crkva priprema, nalikuje njivi spremnoj za žetvu. – Sv. papa Ivan Pavao II, Svjetski dan mladih,