Kyrios.hr

logo

CJEPIVO: DA ILI NE? (don Josip Mužić)

13.14

Ova knjiga predstavlja dosad najobuhvatniji prikaz teološko-moralnog vrjednovanja svih moralno-etičkih dilema kovid krize na hrvatskom govornom području, od slobode i savjesti do korištenja cjepiva protiv virusa Sars Cov2.
Knjiga će nesumnjivo postati referentna točka mnogim savjesnim ljudima i vjernicima u promišljanju i osobnom moralnom prosuđivanju moralnih dilema.
-dr.sc. Damir Šehić

Opis

Ova knjiga predstavlja dosad najobuhvatniji prikaz teološko-moralnog vrjednovanja svih moralno-etičkih dilema kovid krize na hrvatskom govornom području, od slobode i savjesti do korištenja cjepiva protiv virusa Sars Cov2.
Autor je spomenutu tematiku podijelio u tri dijela: u prvom Cjepiva i pobačaj artikulira moralno rasuđivanje o cjepivima kompromitiranima pobačajem, pri čemu promišljanje utemeljuje na znanstvenim činjenicama o cjepivu koje prosuđuje teološko-moralnim kriterijima Kristova moralnoga zakona.

U skladu s naučiteljstvom Crkve i temeljem crkvenih dokumenta, prvi put na hrvatskom govornom području precizno i jasno artikulira uvjete koje je postavila Crkva za primanje moralno okaljanih cjepiva pobačajem. Treće poglavlje prvoga dijela temeljem relevantnih i recentnih znanstvenih istraživanja, sublimira sve važne elemente proizvodnje cjepiva i ciljanih pobačaja, čime na jednom mjestu sabire sve informacije nužne za donošenje ispravne moralne odluke u duhu kršćanskoga moralnoga zakona, kao i njezine moralne posljedice.

Drugim dijelom Sloboda i odgovornost problematizira se slobodu mišljenja i izbora u pitanju cijepljenja, britko uočavajući društvene prijetnje i ugroze slobodi pojedinca.
Treći dio Odbijanje cijepljenja analizira sporne elemente nepovjerenja u nametnuta cjepiva, pri čemu se jasno otkrivaju poznate totalitarističke tendencije i kršćanstvu neprihvatljive praznovjerne svjetonazore, argumentirajući zauzeti moralni stav.

Knjiga ozbiljno pridonosi aktualnoj znanstvenoj raspravi opsežno donoseći znanstvene argumente u prijepornim točkama, referirajući se na kršćanski nauk i moral potkrijepljen analizom dokumenata crkvenog učiteljstva koji uvijek pokazuje u nepogrješivoj harmoniji s čovjekovom savjesti i slobodom.
Autor smjelo i bez zadrške raskrinkava moralna zla koja se latentno i vješto prikrivaju i podvlače pod lažnim imenom. Pritom je izbjegao opasnosti paušalnih ocjena i generalizirajućih opaski, držeći se uvijek tvrdih znanstvenih činjenica i nepromjenjivog kršćanskoga nauka i morala.

Knjiga je napisana razumljivim jezikom i karakterističnim stilom koji odlikuju jasnoća i konciznost, što je iznimno zahtjevno u govoru o ovako složenoj temi čiji se artikulacija odvija u nekoliko različitih znanstvenih disciplina. Sadržaj je vrlo pregledno organiziran te slijedi logičku i metodološku strukturu koja se odlikuje dosljednošću. Način donošenja relevantnih znanstvenih činjenica s područja embriologije, farmakologije i medicinske prakse, njihova obrada i teološko-bioetičko vrjednovanje, pokazuje dosljednu izgradnju sustavne misli kojom autor verificira vlastite teze o moralnosti cjepiva protiv koronavirusa. Knjiga predstavlja relevantnu literaturu s obzirom na aktualnost najnovijih istraživanja u pitanju moralnosti cjepiva, pri čemu ju je autor obogatio spoznajama prethodnih istraživanja, sve kako bi čitatelj dobio sveobuhvatan i iznimno informiran uvid u spomenutu tematiku. Štoviše, čini se kako se upravo sve što kršćanin mora ili treba znati o moralnosti cjepiva i moralnim dilemama korona krize, nalazi upravo u ovoj knjizi.

Korištenje relevantne i recentne literature, od koje je veliki dio još nepoznat hrvatskom govornom području, dodaje novu vrijednost knjizi.
Knjiga sadrži sustavan i sveobuhvatan prikaz problema uzrokovanih kovid pandemijom, moralno-etičko prosuđivanje ozbiljnih moralnih problema cjepljenja te jasan, koncizan i iznimno informiran kršćanski stav o istome.
Ova će knjiga nesumnjivo postati referentna točka mnogim savjesnim ljudima i vjernicima u promišljanju i osobnom moralnom prosuđivanju moralnih dilema.

(izvadak iz predgovora, dr.sc. Damira Šehića)