Kyrios.hr

logo
Akcija!

Crkva u krizi (Ralph Martin)

17.54

U ovoj knjizi dr. Martin otvoreno se suočava s ozbiljnom krizom koja se odvija i u Crkvi i današnjoj kulturi. On to čini na iskren, ali pravedan način i nudi rješenja koja će, ako se primijene, itekako povratiti zdravlje i snagu Crkvi, i dopustiti da bude svjetlo u svijetu kako i treba biti. Bitna knjiga koju svi trebaju pročitati.
KARDINAL GERHARD L. MÜLLER Bivši Predstojnik Kongregacije za nauk vjere

Kategorija:

Opis

Prije gotovo četrdeset godina, bestseler Ralpha Martina Kriza istine razotkrio je štetne trendove u katoličkom učenju i propovijedanju koji su, u kombinaciji s napadima sekularnog društva, ugrozili poslanje i život Katoličke crkve. Iako je u posljednja četiri desetljeća učinjeno mnogo na suzbijanju lažnog učenja, danas se Crkva suočava s još podmuklijim prijetnjama izvana i iznutra. U Crkva u krizi: Putevi koji vode naprijed  Martin nudi detaljan pogled na rastuće neprijateljstvo prema Katoličkoj crkvi i njezinu učenju. Uz obilje dokaza, Martin otkriva sile koje djeluju na potkopavanju Kristova Tijela i nudi nadu onima koji traže jasnoću.

Crkva u krizi pokriva:
+ polarizaciju u Crkvi uzrokovanu dvosmislenim učenjima
+ inicijative koje prihvaćaju kulturu bez pozivanja na obraćenje
+ partnerstva pod pokroviteljstvom Vatikana s organizacijama koje se aktivno suprotstavljaju učenju Katoličke crkve
+ recikliranje teoloških pogrešaka koje su dugo rješavali Vatikan II, papa sv. Ivan Pavao II. i papa Benedikt XVI

Snažno napisana, Crkva u krizi podsjeća sve čitatelje da poslušaju Isusovu izričitu zapovijed da ne odvedu Njegovu djecu na krivi put. S obiljem sredstava za ohrabrivanje čitatelja, Ralph Martin pruža čvrste temelje katoličkog učenja u Svetom pismu i Tradiciji kako bi ojačao katolike protiv zabluda koje nam prijete sa svih strana.